Equipe Zorgbedrijven benoemt Joris van Eijck tot nieuwe CEO

Eindhoven, 1 december 2020 - Joris van Eijck is door de Board van Equipe Zorgbedrijven benoemd tot nieuwe CEO van Equipe Zorgbedrijven Nederland en tevens als statutair (uitvoerend) bestuurder van de Equipe Zorgbedrijven groep. Deze laatste rol zal hij naast Jak Dekker uitvoeren, die medeverantwoordelijk blijft voor de groep. Onder Equipe Zorgbedrijven worden de merken Xpert Clinics, Xpert Handtherapie, Velthuis kliniek en Cosmedic gevoerd. 

Equipe Zorgbedrijven heeft in de afgelopen 5 jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt en is in omvang en kwaliteit aanzienlijk gegroeid. Behalve meerdere overnames hebben o.a. de investeringen in nieuwe klinieken, een nieuw EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) en optimalisatie van de ITinfrastructuur aan deze ontwikkeling bijgedragen. Met bijna 600 medewerkers biedt Equipe gespecialiseerde (keten)zorg aan meer dan 35.000 patiënten. Tijdens de COVID-19 pandemie heeft Equipe zich ingezet om planbare zorg voor patiënten toegankelijk te houden. 

Onder leiding van Joris van Eijck zal de organisatie zich inzetten om het huidige zorgaanbod verder te ontwikkelen, de samenwerking en partnerships met diverse stakeholders te versterken en verbreden en door digitalisering (eHealth) de zorg naar patiënten nog slimmer, beter en vriendelijker aan te bieden. Binnen deze ambities zal ook preventie een prominente rol krijgen. 

Van Eijck is werkzaam geweest bij zorgverzekeraar Menzis, ziekenhuizen in Nederland (AMC) en Duitsland en bij het adviesbureau The Boston Consulting Group. “Zijn kennis, ervaring en netwerk zijn een waardevolle toevoeging voor Equipe Zorgbedrijven”, aldus Dekker. 

De rollen in het directieteam blijven onveranderd. Joris van Eijck zal in de rol van CEO gezamenlijk met de andere directieleden verantwoordelijkheid dragen voor de Nederlandse organisatie. “Equipe heeft een ambitieuze agenda, met kwaliteit en patiëntgerichtheid voorop. Ik kijk ernaar uit om samen met alle stakeholders hier volgende stappen in te gaan zetten”, aldus van Eijck. Van Eijck start per 1 december met zijn introductie en neemt per 1 januari 2021 officieel de taken in Nederland van Jak Dekker over. 

Jak Dekker zal zich vanaf 1 januari 2021 vanuit de Equipe Zorgbedrijven groep richten op de strategische agenda en de internationalisering van de onderneming, met name op het gebied van geïntegreerde hand- en bewegingszorg. “Ik draag vol vertrouwen het stokje over aan Joris en verwacht dat we met onze uitkomstgerichte zorg en ons ondernemende DNA ook in het buitenland succesvol zullen zijn.’