Medewerkerstevredenheids- onderzoek 2021

Middels een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) maken wij structureel inzichtelijk hoe we bij kunnen dragen aan het persoonlijk geluk en de persoonlijke groei van onze medewerkers, zodat we ook adequater en gerichter kunnen werken aan onze medewerkerstevredenheid. De resultaten van het MTO 2021 zijn bekend. 

Iedere maand ontvangt een derde deel van onze medewerkers een uitnodiging om deel te nemen aan het MTO. Op deze manier wordt ieder kwartaal aan alle medewerkers het verzoek gedaan om de enquête in te vullen. Met deze gegevens kunnen we dan ook ieder kwartaal onze medewerkers een terugkoppeling geven door middel van een rapport. Hierin maken we bekend wat de uitslag is en welke regio het hoogste aantal respondenten heeft. Deze regio wordt getrakteerd. Xpert Handtherapie Midden Nederland mocht daarom de overheelijke tomoucen in ontvangst nemen. 

Hoe mooi is het dat 90% van onze medewerkers zich betrokken voelt bij de organisatie! Wat drijft hen om bij Equipe Zorgbedrijven te werken? De uitslag lag verrassend dicht bij elkaar. Onze medewerkers blijken op één lijn te zitten. Er zijn 4 onderwerpen die eruit sprongen:

  1. samenwerking met collega's;
  2. de inhoud en de uitdaging van het werk;
  3. cultuur en werksfeer;
  4. en geen nachtdiensten. 

Al met al een uitkomst waar we als organisatie trots op zijn. Natuurlijk kunnen wij deze analyses niet maken zonder de input van onze medewerkers. Wij zijn hen dan ook erg dankbaar!