Zelfstandige kliniek Equipe en Catharina Ziekenhuis pakken samen tekort OK-personeel op

Catharina Ziekenhuis en zelfstandig behandelcentrum Equipe Zorgbedrijven gaan in het nieuwe schooljaar gezamenlijk anesthesiemedewerkers opleiden. Zo hopen zij de stijging van de personeelstekorten tegen te gaan.

Die tekorten lopen nog altijd hoog op. Daarom leidt het Catharina Ziekenhuis sinds 2020 niet de gebruikelijke tien, maar 16 nieuwe anesthesiemedewerkers op. Dat betekent wel dat er meer werkplekken beschikbaar moeten zijn. "In het Catharina Ziekenhuis is de verdeling laagcomlexe zorg/hoogcomplexe zorg ongeveer 20/80. Beginnende anesthesiemedewerkers staan het eerste jaar bij eenvoudige ingrepen. Dat betekent concreet dat we voor het aantal medewerkers dat we nu opleiden te weinig werkplekken hebben. Mooi dat Equipe in dat gat is gestapt en ons helpt", aldus adviseur Opleiding en Ontwikkeling Kim Tulkens van het Catharina Ziekenhuis.

Hoge standaard
Het Catharina Ziekenhuis verzorgt de opleiding. Equipe Zorgbedrijven biedt de stageplaatsen en begeleiding. "Uiteraard wordt er niet getornd aan de eisen vanuit het Catharina Ziekenhuis. Wij voldoen aan de hoge standaard die aan de opleiding wordt gesteld. Onze mensen worden nu opgeleid om de anesthesiemedewerkers in opleiding goed te kunnen begeleiden", zegt Henriëtte Hubbers, Manager HR van Equipe. Voor de studenten is er weer een ander voordeel. "Zij ervaren twee verschillende werkplekken. Dat komt de kwaliteit van de opleiding zeker ten goede", aldus Hubbers.

Op 1 september gaat de eerst anesthesiemedewerker in opleiding van start bij Equipe voor deze laagcomplexe stage. Het succes van de eerste lichting is bepalend voor de verdere uitrol. De ambitie is om uiteindelijk tot grotere aantallen te komen.

Actieplan Fonds Ziekenhuisopleidingen
Het idee om als ziekenhuis samen te gaan werken met een zelfstandig behandelcentrum komt voor uit het actieplan van Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) regio Noord-Brabant. In dat fonds werken negen Brabantse ziekenhuizen samen om meer zorgmedewerkers op te leiden en te behouden voor de zorg. Vanwege de coronacrisis en de inhaalzorg is er een grote vraag naar deze beroepen, maar het opleiden, boeien en binden van zorgpersoneel is een grote uitdaging. Het Catharina Ziekenhuis is het derde ziekenhuis in Nederland dat op deze manier gaat samenwerken met een zelfstandig behandelcentrum.